Fascinated or Consternated? Yes? No? Simply Regrouping

Dzień dobry z Krakowa w poniedziałek rano, To był produktywny tydzień i czuję, że poczyniłem pewne ważne postępy w moim początkowym nabywaniu języka polskiego, ale nigdy nie jestem zadowolona, że to wystarczy (It was a productive week, and I feel I made some important progress in my beginning acquisition of Polish, but I am neverContinue reading “Fascinated or Consternated? Yes? No? Simply Regrouping”